header_bg_larkis.jpgproduty.jpgtechnologia.jpg

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:                                                 
•    modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów węglowych układem kogeneracyjnym o mocy 0,4mwel wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową, ciepła technologicznego, parową, wentylacji i instalacja elektryczną
•    Modernizacja wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na rurociągi preizolowane z węzłami regulacji pogodowej w budynkach oraz z systemem alarmowym – wykrywanie uszkodzeń rurociągów

 

Cele projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Larkis. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności gospodarki poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii, a tym samym zwiększy się firmy w budowanie gospodarki niskoemisyjnej  -  redukcja CO2, pyłów PM10, PM2,5. Równocześnie dodatkowym efektem zmniejszenia zapotrzebowania na energie będzie obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa co wpłynie na wzrost jego konkurencyjności na rynku.
.
 
Wartość projektu:  4 687 530.00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 811 000.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 105 550.00 zł

This site use cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.