Projekty unijne

Firma LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy...

Opis projektu: W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:                                                 •    modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu...

Cele projektu: Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjnego, którego część zostanie przeznaczona na potrzeby...

Powered by CjBlog

This site use cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.